+90 (212) 500 28 74
  Anasayfa     Kurumsal Kimlik     Referanslarımız     ÜCRETSİZ KEŞİF     İletişim    
Restorasyon
Temizleme Y?leri
Kumlama
Yn?aat ve Yapy

Bina Restorasyonu

Bina Restorasyonu için kysa süreli Ücretsiz Ke?if kampanyamyzdan faydalanyn. Formu doldurun uzman ekiplerimiz adresinize kadar hiçbir ücret ödemeden gelsin ve ücretsiz ke?if yapsyn.Dünya üzerinde konum itibariyle tarihte önemli yer edinmi? ülkelerden birisi de Türkiye´dir. Orta Asya´nyn devamy niteli?inde olan ülkemizde, bildi?imiz yüzlerce uygarlyk ya?amy?tyr. Yalnyzca yazyly kaynaklarda yazan bilmedi?imiz daha pek çok farkly kültürel yapyda uygarlyklar da bu ülkenin topraklaryny kullanmy?lardyr. Bu sebeple Türkiye´de tarih kokan ve restore edilmeyi bekleyen daha binlerce yapy bulunmaktadyr. Ynsanlar bu yapylara sahip çykarak yapylary satyn almakta ve restorasyon yaptyrmak istemektedirler.

Restorasyon yapylacak eski ya da yeni binalarda genellikle binanyn yapysynyn de?i?memesi önem ta?yyan bir konudur. Tarih kokan bina, eski görüntüsüyle tazelenmek ister. Böylece ortaya hem tarihi hem de ?yk bir yapy çykacaktyr. Restore edilecek yerde kullanylmasy gereken teknik de kumlama tekni?idir. En çok kullanylan ve her ?ehirde uygulanabilecek olan bu teknik için gerekli olan ?eyler ise; özel kum, özel kumlama makinasy ve profesyonel çaly?an operatörlerdir. Kumlama tekni?inde kumun basynçla birlikte bölgeye uygulanmasy söz konusudur. Bu esnada kumun uygulandy?y bölge a?yndyrylmadan toz, kir, ya?, pas ve buna benzer olumsuzluklardan kurtarylacaktyr. Kumlamanyn temel amacy, bakym, onarym ve restorasyondur. Temizleme amacy da yan amaçlardan birisidir.

Restore edilecek alanda kumlama çaly?masy yapacak olan elemanlar, mutlaka önlem amaçly çe?itli malzemeler kullanmalydyrlar. Bunlardan bazylary, maske, nozul, eldiven vs.dir. Bu tür malzemeler sayesinde ortaya daha temiz ve sa?lykly i? çykacaktyr.Bina Restorasyonu i?lemleriniz firmamyz tarafyndan profesyonelce gerçekle?tirilmektedir.

Tarihi bina restorasyonu i?lemleri firmamyz tarafyndan i? güvenli?i daima ön planda tutularak ça?ynyn ötesinde teknoloji, alet ve ekipmanlar ile kusursuz bir biçimde gerçekle?tirilir.Bina yenileme Dikkat gerektiren titizlikle ve profrsyonelce yapylmady?y takdirde geri dönü?ü olmayan sorunlar yaratma ihtimali oldukça yüksek bir i?lemdir. 

Bina Restorasyonu, Bina Restorasyonu ?irketleri, Bina Restorasyonu fiyat, Bina Restorasyonu yapan firmalar
Bina Restorasyonu i?leriniz profesyonelce yapylyr.

Telefon : +90 (212) 500 28 74 - -   Fax : +90 (212) 500 28 74   E-Posta : info@mikrokumlama.com
Adresimiz : Prof Dr TARIK zafer tunaya sokak ömer Avni Mah no17/2 Gümü?suyu Beyo?lu / Ystanbul
© 2010 mikrokumlama.com Tüm Hakları Saklıdır.