+90 (212) 500 28 74
  Anasayfa     Kurumsal Kimlik     Referanslarımız     ÜCRETSİZ KEŞİF     İletişim    
Restorasyon
Temizleme Y?leri
Kumlama
Yn?aat ve Yapy

Ah?ap Koruma

Ah?ap Koruma için kysa süreli Ücretsiz Ke?if kampanyamyzdan faydalanyn. Formu doldurun uzman ekiplerimiz adresinize kadar hiçbir ücret ödemeden gelsin ve ücretsiz ke?if yapsyn.Ah?ap, uzun yyllar öncesinden beri günümüze kadar de?erini koruyan, ya?am alanlarymyzy olu?turabilece?imiz en sa?lykly yapylardyr. Ah?aptan üretilen milyonlarca e?ya ve ürün bulunmaktadyr. Oldukça sa?lykly ve kullany?ly yapyya sahip ah?aplar, çe?itli ya?am alanlarymyz içerisinde de tercih edilir. Evlerimizde, villalarymyzda, i? yerlerimizde ve aklynyza gelebilecek her yerde kullanylabilen ah?aplar, sa?lykly ve kullany?ly olduklary kadar tehlikede olu?turabiliyorlar.

Bu yüzden ah?ap koruma kimyasallary uygulama i?lemi gerçekle?tirilir. Bu kimyasallar, ah?aplarynyzy daha uzun yyllar kullanabilmenizi sa?lar. Yangyn ve böceklenme tehlikelerine kar?y koruma amaçly uygulanan bu kimyasallar, oldukça yararlydyr. Ah?ap zemin, duvar, çaty, oda, kapy ve istedi?iniz her yerde uygulanabilir. Restorasyon çaly?masy yapan tüm firmalar bu hizmeti vermektedir. Diledi?iniz zaman yaptyrabilece?iniz bir uygulamadyr.

Ah?ap koruma kimyasallarynyn yany syra, ah?ap için yangyn koruma, zarar görmü? ah?aplar için onarym ürünleri ve zararly böceklere kar?y mücadele ürünleri de bulunmaktadyr. Bunlarda kimyasal ilaçlar ile uygulanan bir yöntemdir. Y?e yarar ve oldukça etkilidir. Birçok alan ve mekan üzerinde rahatlykla uygulanabilir. Ah?aplaryn ömrünü uzatmak ve daha uzun süreli kullanmak amacyyla uygulanyr. Bilen ki?iler tarafyndan, yapylyrsa daha etkili olacaktyr.


Uygun kimyasal seçimi, ne kadar kullanylmasy ve nasyl uygulanmasy konusunda tüm bilgiye sahip olmasy gerekir. Aksi halde ah?abynyza zarar verebilir. Yüzey konularynda hassas davranylmasy gerekmektedir. Daha sa?lykly ve bakymly görünmesi uzun süre kullanmanyza olanak sa?lar.Ah?ap Koruma i?lemleriniz firmamyz tarafyndan profesyonelce gerçekle?tirilmektedir.

Ah?ap Koruma i?lemleri firmamyz tarafyndan i? güvenli?i daima ön planda tutularak ça?ynyn ötesinde teknoloji, alet ve ekipmanlar ile kusursuz bir biçimde gerçekle?tirilir.Tüm i?lemler firmamyz tarafyndan zamanynda ve profesyonelce yapylmaktadyr.Bu i?lem, dikkat gerektiren titizlikle ve profesyonelce yapylmady?y takdirde geri dönü?ü olmayan sorunlar yaratma ihtimali oldukça yüksek bir i?lemdir.Ferman Restorasyon Ah?ap Koruma i?lerinizde profesyonel çözümler üreterek sizlere kaliteli ve ekonomik çözümler sunar.. 

Ah?ap Koruma, Ah?ap Koruma ?irketleri, Ah?ap Koruma fiyat, Ah?ap Koruma yapan firmalar
Ah?ap Koruma i?leriniz profesyonelce yapylyr.

Telefon : +90 (212) 500 28 74 - -   Fax : +90 (212) 500 28 74   E-Posta : info@mikrokumlama.com
Adresimiz : Prof Dr TARIK zafer tunaya sokak ömer Avni Mah no17/2 Gümü?suyu Beyo?lu / Ystanbul
© 2010 mikrokumlama.com Tüm Hakları Saklıdır.