+90 (212) 500 28 74
  Anasayfa     Kurumsal Kimlik     Referanslarımız     ÜCRETSİZ KEŞİF     İletişim    
Restorasyon
Temizleme Y?leri
Kumlama
Yn?aat ve Yapy

 
 
Restorasyon Hizmeterimiz
 
Restorasyon için kysa süreli Ücretsiz Ke?if kampanyamyzdan faydalanyn. Formu doldurun uzman ekiplerimiz adresinize kadar hiçbir ücret ödemeden gelsin ve ücretsiz ke?if yapsyn.Ta? Restorasyonu
Ta? Restorasyonu i?lemleriniz firmamyz tarafyndan profesyonelce gerçekle?tirilmektedir.
Bina Restorasyonu

Dünya üzerinde konum itibariyle tarihte önemli yer edinmi? ülkelerden birisi de Türkiye´dir. Orta Asya´nyn devamy niteli?inde olan ülkemizde, bildi?imiz yüzlerce uygarlyk ya?amy?tyr. Yalnyzca yazyly kaynaklarda yazan bilmedi?imiz daha pek çok farkly kültürel yapyda uygarlyklar da bu ülkenin topraklaryny kullanmy?lardyr. Bu sebeple Türkiye´de tarih kokan ve restore edilmeyi bekleyen daha binlerce yapy bulunmaktadyr. Ynsanlar bu yapylara sahip çykarak yapylary satyn almakta ve restorasyon yaptyrmak istemektedirler.

Restorasyon yapylacak eski ya da yeni binalarda genellikle binanyn yapysynyn de?i?memesi önem ta?yyan bir konudur. Tarih kokan bina, eski görüntüsüyle tazelenmek ister. Böylece ortaya hem tarihi hem de ?yk bir yapy çykacaktyr. Restore edilecek yerde kullanylmasy gereken teknik de kumlama tekni?idir. En çok kullanylan ve her ?ehirde uygulanabilecek olan bu teknik için gerekli olan ?eyler ise; özel kum, özel kumlama makinasy ve profesyonel çaly?an operatörlerdir. Kumlama tekni?inde kumun basynçla birlikte bölgeye uygulanmasy söz konusudur. Bu esnada kumun uygulandy?y bölge a?yndyrylmadan toz, kir, ya?, pas ve buna benzer olumsuzluklardan kurtarylacaktyr. Kumlamanyn temel amacy, bakym, onarym ve restorasyondur. Temizleme amacy da yan amaçlardan birisidir.

Restore edilecek alanda kumlama çaly?masy yapacak olan elemanlar, mutlaka önlem amaçly çe?itli malzemeler kullanmalydyrlar. Bunlardan bazylary, maske, nozul, eldiven vs.dir. Bu tür malzemeler sayesinde ortaya daha temiz ve sa?lykly i? çykacaktyr.Bina Restorasyonu i?lemleri firmamyz tarafyndan i? güvenli?i daima ön planda tutularak ça?ynyn ötesinde teknoloji, alet ve ekipmanlar ile kusursuz bir biçimde gerçekle?tirilir.
Ah?ap Ev Restorasyonu
Tüm i?lemler firmamyz tarafyndan zamanynda ve profesyonelce yapylmaktadyr.
Tarihi Eser Restorasyonu
Bu i?lem, dikkat gerektiren titizlikle ve profesyonelce yapylmady?y takdirde geri dönü?ü olmayan sorunlar yaratma ihtimali oldukça yüksek bir i?lemdir.
Ah?ap Koruma

Ah?ap, uzun yyllar öncesinden beri günümüze kadar de?erini koruyan, ya?am alanlarymyzy olu?turabilece?imiz en sa?lykly yapylardyr. Ah?aptan üretilen milyonlarca e?ya ve ürün bulunmaktadyr. Oldukça sa?lykly ve kullany?ly yapyya sahip ah?aplar, çe?itli ya?am alanlarymyz içerisinde de tercih edilir. Evlerimizde, villalarymyzda, i? yerlerimizde ve aklynyza gelebilecek her yerde kullanylabilen ah?aplar, sa?lykly ve kullany?ly olduklary kadar tehlikede olu?turabiliyorlar.

Bu yüzden ah?ap koruma kimyasallary uygulama i?lemi gerçekle?tirilir. Bu kimyasallar, ah?aplarynyzy daha uzun yyllar kullanabilmenizi sa?lar. Yangyn ve böceklenme tehlikelerine kar?y koruma amaçly uygulanan bu kimyasallar, oldukça yararlydyr. Ah?ap zemin, duvar, çaty, oda, kapy ve istedi?iniz her yerde uygulanabilir. Restorasyon çaly?masy yapan tüm firmalar bu hizmeti vermektedir. Diledi?iniz zaman yaptyrabilece?iniz bir uygulamadyr.

Ah?ap koruma kimyasallarynyn yany syra, ah?ap için yangyn koruma, zarar görmü? ah?aplar için onarym ürünleri ve zararly böceklere kar?y mücadele ürünleri de bulunmaktadyr. Bunlarda kimyasal ilaçlar ile uygulanan bir yöntemdir. Y?e yarar ve oldukça etkilidir. Birçok alan ve mekan üzerinde rahatlykla uygulanabilir. Ah?aplaryn ömrünü uzatmak ve daha uzun süreli kullanmak amacyyla uygulanyr. Bilen ki?iler tarafyndan, yapylyrsa daha etkili olacaktyr.


Uygun kimyasal seçimi, ne kadar kullanylmasy ve nasyl uygulanmasy konusunda tüm bilgiye sahip olmasy gerekir. Aksi halde ah?abynyza zarar verebilir. Yüzey konularynda hassas davranylmasy gerekmektedir. Daha sa?lykly ve bakymly görünmesi uzun süre kullanmanyza olanak sa?lar.Ferman Restorasyon Ah?ap Koruma i?lerinizde profesyonel çözümler üreterek sizlere kaliteli ve ekonomik çözümler sunar..
Duvar Örgü
Mikro Kumlama Duvar Örgü olarak alanynda 1.synyf hizmet veren Türkiye' nin en büyük restorasyon ve profesyonel temizleme firmalary arasyndadyr.
Mimarlyk Restorasyon
Mimarlyk Restorasyon i?leriniz 1.synyf ekipman ve donanymla garantili olarak yapylmaktadyr. Yapmy? oldu?umuz tüm i?lemlerde mü?teri memnuniyet garantisi vermekteyiz.
Tarihi Evlerin Restorasyonu
Ferman Restorasyon Tarihi Evlerin Restorasyonu i?lerinizde profesyonel çözümler üreterek sizlere kaliteli ve ekonomik çözümler sunar..
Ah?ap Bina Restorasyonu
Ferman Restorasyon Ah?ap Bina Restorasyonu ve di?er tüm yapy i?lerinizi tek bir notkada bitirme imkany sa?layarak size zamandan ve bütçeden tasarruf yapma imkany sunar.
Tarihi Eser Restorasyonu
Tarihi Eser Restorasyonu i?lemlerinde 1milyon metrekareyi a?an referansymyzla size, i? öncesi büyük güven vermekteyiz..
Ah?ap restorasyonu
Ah?ap restorasyonu i?lemleriniz firmamyz tarafyndan profesyonelce gerçekle?tirilmektedir.
Mozaik restorasyonu
Mozaik restorasyonu i?lemleri firmamyz tarafyndan i? güvenli?i daima ön planda tutularak ça?ynyn ötesinde teknoloji, alet ve ekipmanlar ile kusursuz bir biçimde gerçekle?tirilir.
Tarihi Yapylaryn Testorasyonu
Tüm i?lemler firmamyz tarafyndan zamanynda ve profesyonelce yapylmaktadyr.
Konservasyon
Bu i?lem, dikkat gerektiren titizlikle ve profesyonelce yapylmady?y takdirde geri dönü?ü olmayan sorunlar yaratma ihtimali oldukça yüksek bir i?lemdir.
Raspa
Ferman Restorasyon Raspa i?lerinizde profesyonel çözümler üreterek sizlere kaliteli ve ekonomik çözümler sunar..
Yn?aat Restorasyon
Mikro Kumlama Yn?aat Restorasyon olarak alanynda 1.synyf hizmet veren Türkiye' nin en büyük restorasyon ve profesyonel temizleme firmalary arasyndadyr.
Tarihi Eser Restorasyonu
Tarihi Eser Restorasyonu i?leriniz 1.synyf ekipman ve donanymla garantili olarak yapylmaktadyr. Yapmy? oldu?umuz tüm i?lemlerde mü?teri memnuniyet garantisi vermekteyiz.
 

 

Ta? Restorasyonu, Bina Restorasyonu, Ah?ap Ev Restorasyonu, Tarihi Eser Restorasyonu, Ah?ap Koruma, Duvar Örgü, Mimarlyk Restorasyon, Tarihi Evlerin Restorasyonu, Ah?ap Bina Restorasyonu, Tarihi Eser Restorasyonu
Restorasyon i?leriniz profesyonelce yapylyr.

Telefon : +90 (212) 500 28 74 - -   Fax : +90 (212) 500 28 74   E-Posta : info@mikrokumlama.com
Adresimiz : Prof Dr TARIK zafer tunaya sokak ömer Avni Mah no17/2 Gümü?suyu Beyo?lu / Ystanbul
© 2010 mikrokumlama.com Tüm Hakları Saklıdır.